Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
Regionalny Zwiazek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj.Podlaskiego
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul.Ludowa 19
 
KRS 0000438676          NIP 7221627244          REGON 20074646600000
 
Bank Gospodarki Żywnościowej SA oddział w Wysokiem Mazowieckiem
Numer Rach; 75203000451110000004006310
 
 
 
Skład Zarządu Związku
 
Marek Szamreta Prezes Związku Stowarzyszenie ŁABĘDŹ
w Wysokiem Mazowieckiem
tel. 604 618 154
 
Gabriel Białomyzy Wiceprezes Związku Stowarzyszenie AZYL
w Białymstoku
tel. 506 491 629
 
Artur Dobrogowski Skarbnik Związku Stowarzyszenie TANGO
w Białymstoku
tel. 510 141 903
 
Grażyna Parafińska Sekretarz Związku Stowarzyszenie ŁABĘDŹ
w Wysokiem Mazowieckiem
tel. 506 327 739
 
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej
 
Ewa Sokół Przewodnicząca Komisji Stowarzyszenie KROKUS
w Białymstoku
 
 
Marian Szpak Członek Komisji Stowarzyszenie JUTRZENKA
w Supraślu
 
 
Mirosław Nestoruk Członek Komisji Stowarzyszenie PROMIEŃ
w Bielsku Podlaskim
 
 
 
 
 
 
 
Statut Związku Podlaskiego    
 
Deklaracja przystąpienia
do Związku
   
 
Wniosek Zasłużony dla
Ruchu Abstynenckiego
na Podlasiu
   
 
Regulamin Odznaki
Lider Woj. Podlaskiego
   
 
Wniosek Odznaki Lidera
Woj. Podlaskiego