Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Kalendarium działań stowarzyszeń abstynenckich woj. podlaskiego w roku 2019.
Data dodania: 14.05.2019

1./24 stycznia 2019r.- Stowarzyszenie ''Przymierze'' -Białystok, impreza rocznicowa. 2./ 25 maja 2019r.-Stowarzyeszenie ''Krokus''-Białystok, XXXVII Rocznica Powstania.3./ 3 sierpnia 2019r.-Stowarzyszenie ''Tęcza -Białystok, XXII Rocznica Powstania.4./ 24 sierpnia 2019 r.-Stowarzyszenie ''Ostoja'' w Zambrowie, Dni Trzeźwości.5./ 14 września 2019r.- Stowarzyszenie ''Promień''-Bielsk Podlaski, XXVII Rocznica Powstania.6./21 września 2019r.-Stowarzyszenie ''Dąb''-Hajnówka, XXV Rocznica Powstania.7./ 28 września 2019r. Stowarzyszenie ''Łabędź''-Wysokie Mazowieckie, XXIV Rocznica Powstania.8./ wrzesień-październik 2019r. Stowarzyszenie ''Jutrzenka''-Supraśl, XXI Rocznica Powstania.9./28 lipca 2019r. -Stowarzyszenie ''Azyl''-Białystok,X Rocznica Powstania.10./ 26 października 2019r.-Stowarzyszenie ''Tango''-Białystok,impreza rocznicowa.11./Stowarzyszenie ''Jedność''-Czarna Białostocka, XXVII Rocznica Powstania- 4.05.2019r.[wróć do aktualności]